Plenair debat

Plenaire vergadering 21 juni 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
21 juni 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)) (34847)

10:16
Plenair debat 

Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

Debat over problemen bij het innen van de belastingen (debat in 1 termijn)

15:15
Plenair debat 

Debat over de informele top van 24 juni 2018

19:45
Plenair debat 

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 21/06)

20:10
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Milieuraad, VAO Raad Algemene Zaken en het debat over de informele Europese top)

20:45
Plenair debat 

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet