Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:15

  VSO Fes-enveloppe van € 500 mln op het domein kennis, innovatie en onderwijs

 2. Plenair debat | 10:30

  Debat over het bericht “CO2 bom onder Barendrecht” (re- en dupliek)

 3. Plenair debat | 12:30

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 4. Plenair debat | 12:30

  VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 24/03)

 5. Plenair debat | 13:00

  Initiatief-Waalkens/Ormel; wijz. Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen (30 511) (Antw 1e termijn + 2e termijn Kamer)

 6. Plenair debat | 16:15

  VAO NPV toetsingsconferentie (AO d.d. 14/04)

 7. Plenair debat | 16:45

  VAO Afghanistan (AO d.d. 15/04)

 8. Plenair debat | 17:30

  Debat over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten

 9. Plenair debat | 20:00

  VAO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang (AO d.d. 15/04)

 10. Plenair debat | 20:30

  VSO Bekostigingsbesluit wijziging leerlinggebonden budget (32 361, nr. 2)

 11. Plenair debat | 20:45

  Initiatief-Arib; Wet Kinderombudsman (31 831) (re- en dupliek)