Plenaire vergadering

21 april 2010

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO Fes-enveloppe van € 500 mln op het domein kennis, innovatie en onderwijs

10:30
Plenair debat 

Debat over het bericht “CO2 bom onder Barendrecht” (re- en dupliek)

12:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

12:30
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 24/03)

13:00
Plenair debat 

Initiatief-Waalkens/Ormel; wijz. Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen (30 511) (Antw 1e termijn + 2e termijn Kamer)

16:15
Plenair debat 

VAO NPV toetsingsconferentie (AO d.d. 14/04)

16:45
Plenair debat 

VAO Afghanistan (AO d.d. 15/04)

17:30
Plenair debat 

Debat over het bericht dat Duitse regels de gasunie een half miljard kosten

20:00
Plenair debat 

VAO Toezicht en de handhaving van kwaliteit kinderopvang (AO d.d. 15/04)

20:30
Plenair debat 

VSO Bekostigingsbesluit wijziging leerlinggebonden budget (32 361, nr. 2)

20:45
Plenair debat 

Initiatief-Arib; Wet Kinderombudsman (31 831) (re- en dupliek)