Plenaire vergadering

21 april 2009

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Afscheid van dhr. Tichelaar (PvdA)

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

16:00
Plenair debat 

VAO Intensivering aanpak dierenrechtenextremisme (AO 08/04)

16:15
Plenair debat 

VAO Bekostiging primair onderwijs in relatie tot demografische ontwikkelingen (AO d.d. 09/04)

18:45
Plenair debat 

VAO Bibliotheekvernieuwing 2009-2012 (AO d.d. 26/3)

19:00
Plenair debat 

VAO Evaluatie Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) (AO d.d. 08/04)

19:45
Plenair debat 

Wet veiligheidsregio’s (31 117) (1e termijn Kamer)