Plenair debat

Plenaire vergadering 21 maart 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
21 maart 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122) (34979)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES en de Wet bestrijding maritieme ongevallen in verband met de schrapping van de beperking van aansprakelijkheid voor vorderingen inzake wrakopruiming (35061)

10:16
Plenair debat 

VSO Europese Raad van 21 en 22 maart 2019 (21501-20, nr. 1417)

10:50
Plenair debat 

Debat over het toezicht op medische implantaten

14:15
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO over de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019

14:20
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen

19:30
Plenair debat 

Interpellatie-Voordewind over een uitgezette Bahreinse asielzoeker die tot levenslang is veroordeeld