Plenair debat

Plenaire vergadering 21 januari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
21 januari 2021
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches (35610)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35580)

10:16
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN