Plenaire vergadering

21 januari 2010

Agendapunten

11:00
Plenair debat 

Debat over de uitspraken van de minister-president over belastingverhoging

14:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:45
Plenair debat 

Wijz. Gaswet en Elektriciteitswet 1998; versterking van de werking van de gasmarkt, verbetering van de voorzieningszekerheid en t.a.v. regels m.b.t. de voorrang voor duurzame elektriciteit (31 904) (antwoord 1e termijn)

19:30
Plenair debat 

Wijzig. Pensioenwet; uitbreiden van de werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen (32141)