Plenair debat

Plenaire vergadering 20 december 2011

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
20 december 2011
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen (inclusief stemmingen over de begrotingen)

17:00
Plenair debat 

VAO Verzamel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 10/11)

17:30
Plenair debat 

VAO Auteursrechten (AO d.d. 07/12)

19:30
Plenair debat 

VAO Geluid (AO d.d. 14/12)

20:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (32667) (voortzetting)