Plenaire vergadering

20 november 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 (33976)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Reglement van Orde in verband met het opnemen van de mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten (34005)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van het Reglement van Orde in verband met wijzigingen van de bepalingen ter zake van door de leden der Kamer bij te houden registers van nevenactiviteiten, buitenlandse reizen en geschenken (34070)

10:15
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Voortzetting)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Debat over de artikel 100-brief inzake Nederlandse bijdrage aan NAVO-missie Afghanistan (plenaire afronding in één termijn)

17:30
Plenair debat 

VAO Opvang en terugkeer (AO d.d. 20/11) (onder voorbehoud)

18:00
Plenair debat 

Aansluitend: aan het VAO Opvang en terugkeer (AO d.d. 20/11) (onder voorbehoud) Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO Opvang en terugkeer en over eventuele moties bij het debat over de NAVO-missie in Afghanistan)

19:00
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Voortzetting)