Plenair debat

Plenaire vergadering 20 juni 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
20 juni 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992)

10:16
Plenair debat 

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)

10:45
Plenair debat 

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06)

11:45
Plenair debat 

Wet straffen en beschermen (35122)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Wet temporisering verhoging (AOW-leeftijd 35 223)

14:35
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Hoofdelijke stemming om een debat te houden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over openbaarmaking van stukken inzake Mali (verworpen 17-105)

18:30
Plenair debat 

Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof