Plenair debat

Plenaire vergadering 20 mei 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
20 mei 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Einde vergadering: STEMMINGEN (verplaatst naar 26 mei 2020)

10:15
Plenair debat 

Aanbieding van de verantwoordingsstukken over het jaar 2019

11:00
Plenair debat 

Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35443) + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk (35459)

15:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: afscheid van de heer Ronnes (CDA)

15:10
Plenair debat 

Aansluitend: beëdiging van mevr. Van Beukering-Huijbregts (D66) en de heer Terpstra (CDA)

15:25
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus