Plenair debat

Plenaire vergadering 20 april 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
20 april 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:45
16:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:30
Plenair debat 

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872, nr. 247)

17:50
Plenair debat 

VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35267, nr. 21)

18:10
Plenair debat 

Tweeminutendebat over Nucleaire veiligheid (Kamerstuk 25 422, nrs. 273 en 268),

18:30
Plenair debat 

VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28089, nr. 182)

18:50
Plenair debat 

VAO Circulaire economie (AO d.d. 02/12)

19:20
Plenair debat 

VSO Spoor, Spoorveiligheid en ERTMS (32404, nr. 104)