Plenair debat

Plenaire vergadering 20 april 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
20 april 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Paspoortwet in verband met het vervallen van de verplichting een proces-verbaal bij de politie op te maken over een vermist reisdocument en enkele andere wijzigingen (34 519-(R2071))

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart en enkele andere wetten (Verzamelwet IenM 2017) (34 591)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263) (34 664)

10:16
Plenair debat 

VSO voorgenomen reactie op de consultatie Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (28625, nr. 242)

10:35
Plenair debat 

Debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de reactie van Amerika op de gifgasaanval in Syrië, en over de Europese Top van 29 april 2017 en over de uitkomst van het referendum in Turkije, de moties bij het VSO Voorgenomen reactie op de consultatie Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en de moties bij het debat over de veiligheid van gevangenispersoneel )

15:00
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:50
Plenair debat 

VAO Regeldruk (AO d.d. 19/04)

16:45
Plenair debat 

VAO Curriculumherziening po en vo (AO d.d. 20/4)

17:30
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Regeldruk en het VAO Curriculumherziening po en vo)

17:40
Plenair debat 

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen (34 257)