Plenaire vergadering

20 maart 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart en het Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (33760)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoering van het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart en het Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (33759)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang) (33488)

13:00
Plenair debat 

VSO Landbouw en Visserijraad

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan het regeling van werkzaamheden: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO L&V-raad)

15:45
Plenair debat 

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (33597)

19:00
Plenair debat 

Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg