Plenaire vergadering

20 februari 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:10
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 14/02)

16:10
Plenair debat 

VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 07/02)

16:40
Plenair debat 

VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (30 826, nr. 51)

18:30
Plenair debat 

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (34 723) (re- en dupliek)

19:30
Plenair debat 

Intrekking van de Wet raadgevend referendum (34 854) (re- en dupliek)

22:35
Plenair debat 

Stemmingen