Plenaire vergadering

Week 8

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over milieuzones

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over maatwerk in de zorg

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de toekomst van de langdurige wijkverpleging

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het faillissement van Meavita

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een verstandelijk beperkt meisje dat onterecht opgesloten zat in een zorginstelling

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet wist van het afwijzen van het fosfaatplan

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de MRSA-bacterie

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over voedselveiligheid

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over de intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de ongelijkheid in Nederland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over bed, bad en brood

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over een Oekraïense ‘plofkipfabriek’ in Veenendaal

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het CETA-verdrag

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de veiligheid van Schiphol in gevaar komt door een tekort aan marechaussees

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de import van Russisch aardgas

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de huurtoeslag

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de missie in Mali

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het bericht dat verkiezingsuitslagen eenvoudig te hacken zijn

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de stand van de Maas naar aanleiding van de aanvaring bij de stuw in Grave

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de uitvoering van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de inburgering faalt

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden