Plenaire vergadering

20 januari 2009

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31 466) (1e TK)

20:00
Plenair debat 

Wijz. Wetboek van Strafrecht; strafbaarstelling van het deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme en uitbreiding van de mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf (31 386) (voortzetting)