Plenair debat

Plenaire vergadering 19 december 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
19 december 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35273)

10:16
Plenair debat 

Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24170-170)

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 17 en 18 december)

15:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Interpellatie Karabulut over het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija

18:05
Plenair debat 

VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 27/11)

18:30
18:55
Plenair debat 

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/09)

19:15
Plenair debat 

VAO Politie (AO d.d. 05/09)

19:50
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

20:00
Plenair debat 

VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 11/12)

20:25
Plenair debat 

VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 31/10)

20:30
Plenair debat 

Debat over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio (plenaire afronding in 1 termijn)

21:05
Plenair debat 

Debat over de Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 (plenaire afronding in 1 termijn)

21:30
Plenair debat 

VAO Stikstofbeleid (AO d.d. 18/12)

21:55
Plenair debat 

VAO Hooggebergtebehandeling bij ernstig refractair astma (AO d.d. 19/12)

23:10
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)