Plenair debat

Plenaire vergadering 19 december 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
19 december 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:50
Plenair debat 

VAO Meerjarig Financieel Kader (AO d.d. 08/11)

16:10
Plenair debat 

VAO Belastingdienst (AO d.d. 06/12)

16:30
Plenair debat 

VAO Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie runderen (AO d.d. 13/12)

17:00
Plenair debat 

VSO Concept ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld (34957-48)

17:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet) (34534)