Plenaire vergadering

19 december 2013

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstukken: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33 758, nrs. 7 t/m 16)

10:14
Plenair debat 

Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO) (33735)

10:15
Plenair debat 

Debat over de Najaarsnota 2013

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Debat over het pensioenakkoord

17:00
Plenair debat 

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 18/12)

17:20
Plenair debat 

VAO (Jaarlijkse) voortgangsrapportage Contraterrorisme en –Extremisme (AO d.d. 19/12)

18:30
Plenair debat 

STEMMINGEN