Plenaire vergadering

19 september 2013

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33417 nrs. 44 t/m 47)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op de naburige rechten betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten (33329)

10:15
Plenair debat 

VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 18/9)

11:15
Plenair debat 

Debat over het thema 'subsidiariteit'

14:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten (33 520)

16:00
Plenair debat 

Goedkeuring van het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru (33486-(R1994))

18:40
Plenair debat 

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van richtlijn 2011/62/EU om te verhinderen dat vervalste geneesmiddelen in de legale distributieketen belanden (33 599)