Plenaire vergadering

19 mei 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) (34 224)

10:14
Plenair debat 

Hamerstukken: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven, 34 307, nrs. 18 en 19

10:15
Plenair debat 

VAO Ouderenzorg (AO d.d. 14/04)

10:45
Plenair debat 

VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 20/04)

11:10
Plenair debat 

VAO Preventiebeleid (AO d.d. 31/03)

11:35
Plenair debat 

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03)

12:00
Plenair debat 

Debat over het faillissement van TSN (Eerste Termijn Kamer)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:35
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofin Raad (AO d.d. 20/4)

14:55
Plenair debat 

VAO EU-pakket anti-belastingontwijking (AO d.d. 19/05)

15:40
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO EU-pakket anti-belastingontwijking)

15:45
Plenair debat 

Debat over het faillissement van TSN (Voortzetting)

19:15
Plenair debat 

VSO Drones (31 936, nr. 326)

19:35
Plenair debat 

Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs