Plenaire vergadering

19 mei 2015

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Kiesrechtaangelegenheden (AO d.d. 22/04)

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Afscheid van de leden Van Ojik (GroenLinks) en De Rouwe (CDA)

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand

19:30
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34059)