Plenaire vergadering

19 april 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake werkdruk) (34 886)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34 694)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning (34 642)

10:16
Plenair debat 

VSO mogelijk 'klimaatakkoord' voor de luchtvaart (2018D24907)

10:40
Plenair debat 

VAO Medisch specialistische zorg / ziekenhuiszorg / kapitaallasten / Curatieve zorg (AO d.d. 04/04)

11:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet BIG in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34 629)

12:50
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO mogelijk klimaatakkoord voor de luchtvaart)

12:55
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:35
Plenair debat 

VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs (AO d.d. 03/04)

14:55
Plenair debat 

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

15:15
Plenair debat 

Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen