Plenaire vergadering

19 maart 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn Kamer)

11:00
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 26 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (34023)

12:00
Plenair debat 

Initiatief-Agnes Mulder/Nijboer; Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) (33949) (tweede termijn antwoord)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal en over de verkoop van Reaal

18:30
Plenair debat 

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school (34130)