Plenair debat

Plenaire vergadering 19 januari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
19 januari 2017
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (34 435)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (34 507)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van o.a. Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen (34 525)

10:15
Plenair debat 

VAO Externe veiligheid en asbest (AO d.d. 14/12)

10:45
Plenair debat 

Goedkeuring van het Protocol tussen Nederlanden en Marokko inzake sociale zekerheid (34 489)

12:15
Plenair debat 

VAO Belastingdienst (AO d.d. 15/12)

13:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:25
Plenair debat 

Debat over belastingontwijking

16:30
Plenair debat 

VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam (AO d.d. 21/12)

16:55
Plenair debat 

VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (AO d.d. 14/12)

17:10
Plenair debat 

VAO Diplomatieke immuniteit (AO d.d. 14/12)

17:30
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11)

20:00
Plenair debat 

VAO Intensieve kindzorg (AO d.d. 15/12)

20:20
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit (32 011, nr. 52)

20:40
Plenair debat 

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34 470)