Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht (34 507)

 2. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen (34 435)

 3. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van o.a. Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Wet geluidhinder in verband met de verruiming van de mogelijkheid om fouten in het geluidregister te herstellen en enkele technische verduidelijkingen (34 525)

 4. Plenair debat | 10:15

  VAO Externe veiligheid en asbest (AO d.d. 14/12)

 5. Plenair debat | 10:45

  Goedkeuring van het Protocol tussen Nederlanden en Marokko inzake sociale zekerheid (34 489)

 6. Plenair debat | 12:15

  VAO Belastingdienst (AO d.d. 15/12)

 7. Plenair debat | 13:20

  Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

 8. Plenair debat | 13:25

  Debat over belastingontwijking

 9. Plenair debat | 16:30

  VAO Drugssmokkel bij douane in Rotterdam (AO d.d. 21/12)

 10. Plenair debat | 16:55

  VAO Seksueel misbruik in de Rooms Katholieke Kerk (AO d.d. 14/12)

 11. Plenair debat | 17:10

  VAO Diplomatieke immuniteit (AO d.d. 14/12)

 12. Plenair debat | 17:30

  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 24/11)

 13. Plenair debat | 20:00

  VAO Intensieve kindzorg (AO d.d. 15/12)

 14. Plenair debat | 20:20

  VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging Tabaks- en rookwarenbesluit (32 011, nr. 52)

 15. Plenair debat | 20:40

  Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten (34 470)