Plenair debat

Plenaire vergadering 18 december 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
18 december 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Suïcidepreventie (AO d.d. 17/10)

10:35
Plenair debat 

VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 17/10)

10:55
Plenair debat 

VAO Verslavingszorg/Drugsbeleid (AO d.d. 07/11)

11:15
Plenair debat 

VSO Uitgangspunten voor de rolverdeling tussen het CBS en marktpartijen (35000-XIII, nr. 84)

11:35
Plenair debat 

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 28/11)

11:55
Plenair debat 

VAO Mijnbouw (AO d.d. 03/10)

12:20
Plenair debat 

VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

12:40
Plenair debat 

VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 27/11)

13:00
Plenair debat 

VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 07/11)

14:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:35
Plenair debat 

Debat over de door ouders ontvangen dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire

18:00
Plenair debat 

VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 21/11)

18:20
Plenair debat 

Debat over de Najaarsnota 2019