Plenair debat

Plenaire vergadering 18 december 2014

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
18 december 2014
03:50
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34028, nrs. 3, 4 en 5)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: De suppletoire begrotingen samenhangende met de Najaarsnota voor het jaar 2014 (34085), hoofdstukken IIA, IIB, III, IV, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XV, XVI en XVIII, en de fondsen A, B, C, F, H en J

10:15
Plenair debat 

VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 04/12)

10:15
Plenair debat 

EXTRA Regeling van werkzaamheden

10:40
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 06/11)

11:00
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 26/11)

11:20
Plenair debat 

VAO Spoorveiligheid/ERTMS (AO d.d. 27/11)

12:00
Plenair debat 

VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid (AO d.d. 09/10)

12:20
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32 127, nr. 201)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Dierproeven (AO d.d. 03/12)

14:10
Plenair debat 

VSO Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium (27858, nr. 274)

14:30
Plenair debat 

VAO Voedselschandaal Foppen (AO d.d. 02/10)

14:50
Plenair debat 

VAO Informatievoorziening zorguitgaven (AO d.d. 05/11)

15:10
Plenair debat 

VAO Integriteit en verwevenheid (AO d.d. 06/11)

15:30
Plenair debat 

VSO Voorgenomen aanwijzing inzake afbouw transitiesysteem curatieve geestelijke gezondheidszorg (30597, nr. 485)

15:35
Plenair debat 

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 11/12)

16:00
Plenair debat 

Suppletoire begroting BuHa-OS

16:20
Plenair debat 

VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 11/12)

16:25
Plenair debat 

VAO MINUSMA Mali (AO d.d. 11/11)

16:30
Plenair debat 

VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie (AO d.d. 05/11)

16:50
Plenair debat 

VAO Vervanging F-16 (AO d.d. 11/12)

16:55
Plenair debat 

VAO Evaluatie piraterijbestrijding (AO d.d. 17/12)

17:15
Plenair debat 

VAO Woningwaarderingsstelsel en Regeling hypothecair krediet (AO d.d. 17/12)

19:35
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

19:45
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen

23:45
Plenair debat 

Debat over het verwerpen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en enkele andere wetten door de Eerste Kamer