Plenaire vergadering

18 december 2008

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19/11)

10:15
Plenair debat 

Aanvang vergadering: hamerstukken (Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (31 756, nrs. 12 t/m 24))

10:15
Plenair debat 

Aanvang vergadering: hamerstuk (Wijz. Ziektewet; uitkering van ziekengeld mogelijk maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken (31 713))

10:30
Plenair debat 

VAO Innovatie (AO d.d. 27/11)

10:45
Plenair debat 

VAO Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (AO d.d. 20/11)

11:00
Plenair debat 

VAO Concretisering microfinanciering Nederland (AO d.d. 30/10)

11:15
Plenair debat 

VAO Vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz) (AO d.d. 2/12)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: stemmingen over de begrotingen (wetsvoorstellen én amendementen)

14:00
Plenair debat 

Debat over het verslag van de Europese Top

17:00
Plenair debat 

VAO Topinkomens (AO d.d. 26/11)

17:15
Plenair debat 

VAO Nationaal Instituut Rechten van de Mens (AO d.d. 2/12)

17:30
Plenair debat 

VAO Internationale kinderontvoering (AO d.d. 25/11)

17:45
Plenair debat 

VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 4/12)

18:00
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 10/12)

18:15
Plenair debat 

VAO HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieplan (AO d.d. 9/12)

19:15
Plenair debat 

Spoeddebat over het uitvoeren van de motie over tijdelijke verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie

20:45
Plenair debat 

VAO WMO (AO d.d. 17/12)

21:00
Plenair debat 

VAO IJsselmeerziekenhuizen (AO d.d. 18/12)

21:15
Plenair debat 

VAO IGZ rapport Intensive Care (AO d.d. 18/12)

21:30
Plenair debat 

VAO Brede persbeleid

21:45
Plenair debat 

VAO Milieu en hernieuwbare energie in ontwikkelingssamenwerking (AO d.d. 17/12)

22:50
Plenair debat 

Einde vergadering: stemmingen