Plenaire vergadering

18 november 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014 (AO d.d. 04/11)

10:40
Plenair debat 

VAO EU-Voorstel: Better Regulation (AO d.d. 04/11)

11:00
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (34 300-V) Eerste Termijn Kamer

14:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (over het pakket Belastingplan 2016 + de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

14:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34 300-VII) Voortzetting

20:50
Plenair debat 

VAO Evaluatie Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (AO d.d. 15/10)

21:24
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs (34 184)