Plenaire vergadering

18 november 2014

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van mw. De Jonge van Ellemeet (GroenLinks)

15:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

16:15
Plenair debat 

VSO inzake Overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 (Kamerstuk 29248, nr. 275)

16:40
Plenair debat 

VAO IGZ (AO d.d. 30/10)

17:00
Plenair debat 

VSO over de conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 (Kamerstuk 31524, nr. 215)

17:30
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (Eerste Termijn Kamer)

21:15
Plenair debat 

Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen