Plenaire vergadering

18 oktober 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO Informele Landbouw- en Visserijraad d.d. 23-25 september 2018 (21501-32, nr. 1125)

10:35
Plenair debat 

VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met vaststelling nadere regels voor de fosfaatbank (33037-310)

11:00
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken (35000-VII) incl. Gemeentefonds (35000-B) en Provinciefonds (35000-C) (voortzetting)

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Informele Landbouw- en Visserijraad, het VSO Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, over de Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht (34934) en over overige moties ingediend bij het debat over het besluit van het kabinet de dividendbelasting te heroverwegen)

14:30
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

17:40
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)