Plenair debat

Plenaire vergadering 18 juni 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
18 juni 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 19 juni 2020 en over de Wet hardheidsaanpassing Awir (35468)

13:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (1e termijn Kamer)

19:30
Plenair debat 

VSO Besluit Kansspelen op afstand (33 996, nr. 77)

20:05
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (35079) (voortzetting)