Plenaire vergadering

18 juni 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met beëindiging van de voorschotregeling en vaststelling van een grondslag voor het stellen van regels ten aanzien van hetgeen wordt verstaan onder het hebben van het hoofdverblijf in dezelfde woning (33853)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:35
Plenair debat 

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33362) (eerste termijn kamer)

20:00
Plenair debat 

Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (33837)