Plenaire vergadering

18 april 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden) (35151)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening) (35108)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels omtrent het waarborgen van edelmetalen voorwerpen (Waarborgwet 20..) (35075)

10:16
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 04/04)

10:55
Plenair debat 

VAO Openbaar vervoer en taxi (AO d.d. 21/03)

11:35
Plenair debat 

Debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden