Plenaire vergadering

18 maart 2014

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

VAO RAZ/Europese Top (AO d.d. 13/3)

16:25
Plenair debat 

Aansluitend aan het VAO RAZ/Europese Top (AO d.d. 13/3): Stemmingen (ook over moties ingediend bij het VAO RAZ/Europese Top)

16:30
Plenair debat 

VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/01)

17:00
Plenair debat 

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 12/02)