Plenair debat

Plenaire vergadering 18 februari 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
18 februari 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven, 34 307, nrs. 11-13

10:15
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 18-19 februari 2016)

10:20
Plenair debat 

Debat over arbeidsmarktdiscriminatie

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Afscheid De Liefde (VVD)

13:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel (34 296)

14:30
Plenair debat 

VAO Extra JBZ-Raad d.d. 25 februari 2016 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

14:55
Plenair debat 

VSO Raad voor het concurrentievermogen dd. 29 februari 2016

15:15
Plenair debat 

Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving

17:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie

19:55
Plenair debat 

VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector/TSN (AO d.d. 18/02)

20:25
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten, het VAO Extra JBZ-Raad, het VSO Raad voor het concurrentievermogen, het VAO Passend onderwijs en over het wetsvoorstel Tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord (34 401)

20:50
Plenair debat 

Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s

20:50
Plenair debat 

VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02)