Plenaire vergadering

18 januari 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel (34684)

10:15
Plenair debat 

VAO MBO (AO d.d. 13/12)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L 70) voor overige luchthavens) (34802)

10:35
Plenair debat 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES vanwege met name de wettelijke verankering van het samenwerkingscollege en de instandhouding van unieke beroepsopleidingen (samenwerkingscollege en unieke beroepsopleidingen (34691)

14:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer M.Ö. Alkaya (SP)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

Debat over een experiment met soepelere bijstandsregels in Amsterdam

18:30
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 14/12)

18:50
Plenair debat 

VSO Ontwerpwijziging Regeling groenprojecten 2016

19:10
Plenair debat 

VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 20/12)

19:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over waterschappen die geen onderzoek deden naar de effecten van rubbergranulaat in kunstgrasvelden

20:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over het geneesmiddel Orkambi voor de behandeling van taaislijmziekte