Plenair debat

Plenaire vergadering 18 januari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
18 januari 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Financiering en verkoop van het Vakcollege (AO d.d. 13/12)

12:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:00
Plenair debat 

VSO Rapportage van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) over de stresstest derivaten woningcorporaties (29 453, nr. 429)

13:15
Plenair debat 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453) (eerste termijn Kamer)

18:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (34 247) (antwoord 1e termijn + rest)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen (34 268)