Plenair debat

Plenaire vergadering 17 december 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
17 december 2020
01:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

01:00
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de berichtgeving dat vaccinatie tegen het coronavirus niet meer in 2020 start

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020) (35611)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in verband met COVID-19) (35596)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen (35506)

10:16
Plenair debat 

Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing Covid-19 (35 654)

15:10
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS (Plenaire afronding in 1 termijn)

20:30
Plenair debat 

Debat over de berichtgeving dat vaccinatie tegen het coronavirus niet meer in 2020 start