Plenaire vergadering

17 december 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Auteursrechten (AO d.d. 05/11)

11:00
Plenair debat 

VAO Langer zelfstandig wonen (AO d.d. 06/11)

11:15
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

11:30
Plenair debat 

VAO Verslavingszorg (AO d.d. 02/12)

11:50
Plenair debat 

VAO Voortgang decentralisatie zorg (AO d.d. 11/12)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:35
Plenair debat 

Debat over de agenda van de Europese Top

16:30
Plenair debat 

Extra regeling van werkzaamheden

16:35
Plenair debat 

Stemmingen over moties ingediend bij het debat over de agenda van de Europese Top

16:50
Plenair debat 

VAO Situatie rondom de ziekenhuizen in Dokkum, Den Helder en Terneuzen (AO d.d. 10/12)

17:10
Plenair debat 

VAO Jaarverslagen Nationale ombudsman over 2012 en 2013 (AO d.d. 03/12)

17:30
Plenair debat 

VAO Roc's die kwetsbare jongeren niet aannemen voor een beroepsopleiding (AO d.d. 09/10)

18:00
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden

19:00
Plenair debat 

VAO Belastingdienst (AO d.d. 08/10)

19:30
Plenair debat 

Goedkeuring van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22 en 128.) (33985)