Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: (Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162)) (34 417-(R2068))

 2. Plenair debat | 10:15

  Begroting Defensie (34 550-X) (voortzetting)

 3. Plenair debat | 13:45

  STEMMINGEN (over het pakket Belastingplan 2017, de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings en het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (34 473-(R2069)) en over moties ingediend bij het debat over de mogelijke overname van PostNL door Bpost)

 4. Plenair debat | 14:10

  Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

 5. Plenair debat | 18:30

  Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 (34 497)