Plenaire vergadering

17 november 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: (Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162)) (34 417-(R2068))

10:15
Plenair debat 

Begroting Defensie (34 550-X) (voortzetting)

13:45
Plenair debat 

STEMMINGEN (over het pakket Belastingplan 2017, de Wet uitwisseling inlichtingen over rulings en het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling (34 473-(R2069)) en over moties ingediend bij het debat over de mogelijke overname van PostNL door Bpost)

14:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017 (34 497)