Plenaire vergadering

17 november 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Kort stilstaan bij de aanslagen in Parijs

14:15
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer F.P. Wassenberg (PvdD)

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Belastingplan 2016 (korte heropening)

17:20
Plenair debat 

VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie (AO d.d. 29/10)

18:00
Plenair debat 

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima (34 190)

20:00
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 29/10)

20:15
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (34 300-VII) Eerste Termijn Kamer