Plenair debat

Plenaire vergadering 17 november 2011

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
17 november 2011
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (33030, nrs. 6 tot en met 8)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wet wederzijdse bijstand in de EU bij invordering van belastingschulden (33022)

10:15
Plenair debat 

Onderdeel Immigratie en Asiel van de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (33000 VII) (rest)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over het Belastingplan 2012 c.s.)

15:50
Plenair debat 

VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)

16:15
Plenair debat 

Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (inclusief onderdeel Integratie en onderdeel Volkshuisvesting) (33000 VII) (rest)