Plenair debat

Plenaire vergadering 17 oktober 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
17 oktober 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 14 december 2017 te New York aanvaarde wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2018, 74 en Trb. 2018, 200) (35258)

10:16
Plenair debat 

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (35300-XII) (voortzetting)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de moties ingediend bij het debat over de Turkse inval in Syrië en de eindstemming over de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

13:30
Plenair debat 

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

17:30
Plenair debat 

Debat over de stikstofproblematiek