Plenaire vergadering

17 oktober 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 17 en 18 oktober 2018

13:30
Plenair debat 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (34934) (heropening)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top en over de verzamelwet Pensioenen (35015)

14:20
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

14:25
Plenair debat 

VAO Orgaandonatie (AO d.d. 26/09)

14:45
Plenair debat 

VAO Financiën sociaal domein (AO d.d. 03/10)

15:10
Plenair debat 

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (1e termijn Kamer)