Plenaire vergadering

17 mei 2016

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over het draagvlak in het veld voor Onderwijs2032

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VSO over contouren UBO-register (31 477, nr. 12)

16:40
Plenair debat 

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (34 396) (Eerste Termijn Kamer)

18:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (33 354) (Eerste Termijn Kamer)