Plenaire vergadering

17 februari 2011

Agendapunten

19:00
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Raad Algemene Zaken (AO d.d. 17/2)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Subsidiariteitstoets inzake de Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I) (32582)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet bodembescherming (31433)

10:15
Plenair debat 

Initiatief-Thieme wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) (1e termijn Kamer)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

Spoeddebat over de Oostvaarderswold, de Oostvaardersplassen, robuuste verbindingen tussen natuurgebieden en de Wet Inrichting Landelijk Gebied

17:00
Plenair debat 

VAO Benzine (AO d.d. 02/02)

17:15
Plenair debat 

VAO Ondernemerschap, kredietverstrekking en regeldruk bedrijven (AO d.d. 10/02)

17:30
Plenair debat 

VAO Inholland (AO d.d. 15/2)

17:45
Plenair debat 

VAO Duurzaamheid (AO d.d. 10/2)

18:00
Plenair debat 

VAO Passend Onderwijs (AO d.d. 16/2)

18:15
Plenair debat 

VAO Bevolkingsdaling / Krimp (AO d.d. 15/2)

18:30
Plenair debat 

VAO Ecofin Raad (AO d.d. 10/02)

18:45
Plenair debat 

VAO PGO (AO d.d. 08/02)

19:00
Plenair debat 

VAO Zwangerschap en geboorte

19:15
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad (AO d.d. 17/2)

19:30
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 17/2)

19:45
Plenair debat 

VAO Arbeidsbegeleiding jongeren (AO d.d. 17/2)

20:00
Plenair debat 

VAO Campussen (AO d.d. 17/2)

20:15
Plenair debat 

VAO PGB (AO d.d. 16/2)

20:30
Plenair debat 

VAO Maximumsnelheid autosnelwegen

21:30
Plenair debat 

Spoeddebat over bezuinigingsmaatregelen passend onderwijs

23:15
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen