Plenaire vergadering

17 januari 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO ICT-ontwikkelingen (AO d.d. 14/12)

11:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders (34494)

13:40
Plenair debat 

Afscheid van het lid E.G.M. (Emile) Roemer (SP)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

VAO Scheepvaart (AO d.d. 07/12)

14:10
Plenair debat 

VSO Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol (29665, nr. 248)

14:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over Oost-Europese chauffeurs die maandenlang leven in hun cabine

17:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over de instroom van 60-plussers in de WIA

19:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester (34716)