Plenaire vergadering

16 december 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de Najaarsnota 2015

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over moties ingediend bij het debat over de Europese top van 17-18 december 2015 en (onder voorbehoud) over het Wetsvoorstel tot wijziging van het Belastingplan 2016)

13:50
Plenair debat 

Afscheid van dhr. Oskam (CDA)

13:55
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Debat over het rapport van de Commissie Oosting

16:50
Plenair debat 

Extra regeling van werkzaamheden

22:35
Plenair debat 

Stemmingen