Agendapunten

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Verkeersveiligheid (Kamerstuk 29 398, nr. 843)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Nucleaire veiligheid (25422-268)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (35267-21)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen (30872-247)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Spoorordening (AO d.d. 09/09)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Duurzaam vervoer (32813-500)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VSO Spoorveiligheid/ERTMS (29893-247)

 
Plenair debat (tijd onbekend)

VAO Water (AO d.d. 22/06)